Monday, July 11, 2011

Kursus Menghadapi Kecemasan Bersama Jabatan Bomba Dan Penyelamat

Kursus Menghadapi Kecemasan Bersama Jabatan Bomba Dan Penyelamat Negeri Sembilan Darul Khusus adalah Siri Ke 2 bagi Mengawal Tumpahan Minyak di Sungai, yang telah diadakan pada 7hb Julai 2011 masa 8.30 pagi bertempat di Dewan Latihan Bahagian Perkhidmatan Mekanikal, JPSNS. Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan bagi langkah-langkah pencegahan awal yang perlu dilakukan di sungai apabila mengalami tumpahan minyak. Sasaran kursus ini kepada warga JPSNS yang berisiko menghadapi masalah tumpahan minyak di sungai.
Penerangan daripada Pihak Bomba pakaian dan alatan yang digunakan apabila menhadapi situasi tumpaham minyak di sungai.

Cara dan kaedah yang perlu dilakukan apabila mengalami tumpahan minyak. Serta langkah-langkah yang perlu diambil.


Bahagian Pengurusan Lembangan Mengucapkan Jutaan Terima Kasih diatas tunjuk ajar dan kerjasama daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan.

No comments: